+47 4000 9500

advokatforsikringen@no.lockton.com

Forsikringer

Lockton Companies er Advokatforeningens forsikringsmegler, og har lang erfaring med å fremforhandle forsikringsavtaler for Advokatforeningens medlemmer. Forsikringsavtalene skal være blant markedets beste. Vi jobber kontinuerlig for bedre dekninger og priser for Advokatforeningens medlemmer. 

Forsikringsgiver på produktene som kan kjøpes i denne portalen er Gjensidige Forsikring ASA. Forsikringsgiver på tilbudet om reiseforsikring er Gouda Reiseforsikring, et heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA.

På denne portalen (siden) kan du beregne pris på, og bestille følgende forsikringsprodukter:

  • Reiseforsikring (bedrift)
  • Reiseforsikring (privat)
  • Kontorforsikring
  • Familieulykkesforsikring
  • Fritidsulykkesforsikring
  • Yrkesskadeforsikring

Dersom du ikke er medlem må du søke om medlemskap samtidig som du tegner forsikring. Ovennevnte forsikringer leveres av Gjensidige og Gouda Reiseforsikring.

 

Søk om medlemskap i Advokatforeningen her.