+47 4000 9500

advokatforsikringen@no.lockton.com

Lockton Companies AS

Lockton Companies AS (LCAS) er etter fullmakt forsikringsmegler for Den norske Advokatforening.

LCAS bistår med formidling, gjennomføring og forvaltning av deres medlemstilbud innen forsikring. Alle henvendelser vedrørende forsikringsdekninger, endringer og vilkår skal rettes til LCAS.

LCAS er godkjent som forsikringsformidler, og underlagt Lov om Forsikringsformidling med tilhørende forskrift.

LCAS er registrert i Finanstilsynets register over godkjente formidlere. Dette kan kontrolleres ved oppslag på Finanstilsynets hjemmeside:

http://www.finanstilsynet.no