+47 4000 9500

advokatforsikringen@no.lockton.com

Behandling av personopplysninger

Lockton Companies AS må ha de oppgitte personopplysningene for å kunne gjennomføre forsikringsmeglingsoppdraget, ref. den avgitte meglerfullmakten og lov om forsikringsformidling. 

De oppgitte personopplysningene vil bli lagret inntil meglerfullmakten trekkes tilbake. Du har mulighet til å be om innsyn, korrigering, flytting og sletting av personopplysningene. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trekke tilbake samtykke til behandlingen ved å kontakte Lockton Companies AS. Tilsynsmyndighet og mottaker av en evt. klage over Lockton Companies AS sin behandling av personopplysningene er Datatilsynet.