+47 4000 9500

advokatforsikringen@no.lockton.com

Skademeldinger

Dersom det skulle oppstå et skadetilfelle ber vi om at du benytter følgende skjema, som sendes til:

Norsk Forsikring AS:

Postboks 1073, Sentrum

0104 Oslo

  +47 454 92 900 (08.00 - 16.00)

  post@norskforsikring.no

Ved skadetilfeller under reiseforsikringen, skal skader meldes til:


Goudas Skade

  +47 24 14 45 70

  skade@gouda.no

 
Ved akutte hendelser i utlandet kontakt:


Goudas Alarmsentral

  +45 33 15 60 60 (24 timer i døgnet)

  alarm@gouda.dk

 

Identitetstyveri

ID-tyveri meldes omgående til:

Affinion

  +47 66 98 66 02