+47 4000 9500

advokatforsikringen@no.lockton.com

  • PRIS
  • HANDLEKURV
  • KUNDEINFO
  • DETALJER
  • BEKREFTELSE
Beregn fritidsulykkesforsikring
FRITIDSULYKKE

Vennligst vent

FRITIDSULYKKE
Questiongroup
Forsikringens startdato
*

Forsikringen gjelder og premien beregnes fra denne dato.

For å unngå dobbeltforsikring ber vi deg undersøke forsikringsperioden for evt. løpende forsikringsavtaler du måtte ha. Du må selv avslutte disse avtalene i hht. det enkelte selskaps regler for oppsigelse.

Antall ansatte i foretaket
*
Utvidet dekning
*
Utvidelsen betyr at Ménerstatning ved fritidsulykke også utbetales ved varig medisinsk invaliditet som er fra 1% til 15%
Pricegroup
Beregnet årspris:
- kr/år
Du har lagt et privatprodukt i handlekurven. Privatprodukter og næringsprodukter må bestilles hver for seg. For å fullføre din bestilling må du fjerne privatproduktet fra handlekurven. Når du har fullført kjøpet av næringsprodukter, kan du bestille privatprodukt på nytt.
Du har enten lagt dette produktet i handlekurven fra før, eller allerede kjøpt dette produktet.
produktnr(skjult)
 
Pris(skjult)
 
Pris ut året
 

OM FRITIDSULYKKESFORSIKRINGEN

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen dekker bare arbeidsulykker. Med en fritidsulykkesforsikring er ansatte, og du som selvstendig næringsdrivende, også dekket for ulykker i fritiden. Vi anbefaler alltid at det tegnes fritidsulykkesforsikring i tillegg til yrkesskadeforsikring, og den må omfatte alle faste ansatte.

For å benytte tilbudet om fritidsulykkesforsikring, må det også tegnes lovpålagt yrkesskadeforsikring. 

Hva dekker forsikringenVIS | SKJUL

TilleggsdekningerVIS | SKJUL

Erstatningens størrelseVIS | SKJUL