+47 4000 9500

advokatforsikringen@no.lockton.com

  • PRIS
  • HANDLEKURV
  • KUNDEINFO
  • DETALJER
  • BEKREFTELSE
Beregn yrkesskadeforsikring
YRKESSKADEFORSIKRING

Vennligst vent

YRKESSKADEFORSIKRING
Questiongroup
Forsikringens startdato
*

Forsikringen gjelder og premien beregnes fra denne dato.

For å unngå dobbeltforsikring ber vi deg undersøke forsikringsperioden for evt. løpende forsikringsavtaler du måtte ha. Du må selv avslutte disse avtalene i hht. det enkelte selskaps regler for oppsigelse.

Er du selvstendig næringsdrivende?
*
Ønsker du utvidet yrkesskadeforsikring?
*

Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring kan utvides til å dekke invaliditet fra 0-15 %

Antall årsverk kan ikke overstige antall ansatte.
Antall årsverk/ansatte i foretaket
*
YrkeAntall årsverkAntall ansatte
Slett rad
Antall
Pricegroup
Beregnet årspris:
- kr/år
Pris(skjult)
 
Pris utvidet (skjult)
 
Du har enten lagt dette produktet i handlekurven fra før, eller allerede kjøpt dette produktet.
Du har lagt et privatprodukt i handlekurven. Privatprodukter og næringsprodukter må bestilles hver for seg. For å fullføre din bestilling må du fjerne privatproduktet fra handlekurven. Når du har fullført kjøpet av næringsprodukter, kan du bestille privatprodukt på nytt.
Beregnet pris (årlig):
 
kr
produktnr(skjult)
 
Pris ut året
 

OM YRKESSKADEFORSIKRINGEN

For deg som har ansatte

Yrkesskadeforsikring gir erstatning til ansatte som blir utsatt for yrkessykdom eller arbeidsulykker på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte, og må omfatte alle ansatte.

For deg som er selvstendig næringsdrivende

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende advokater kan tegnes for innehaver(e) av enkeltpersonforetak og advokater som har advokatfirmaer som er ANS eller DA.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende anbefaler vi at du kjøper frivillig yrkesskadetrygd i NAV i tillegg til yrkesskadeforsikring. Den frivillige yrkesskadetrygden sikrer dine grunnleggende behov som f.eks. behandling hos lege eller fysioterapeut på grunn av en yrkesskade.

Yrkesskadeforsikringen er et supplement til de offentlige ytelsene og vil bidra til at du får dekket ditt økonomiske tap etter reglene i forskrift om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring. Du finner mer informasjon om frivillig yrkesskadetrygd på nettsidene til NAV.

Hva dekker forsikringenVIS | SKJUL

TilleggsdekningerVIS | SKJUL

Erstatningens størrelseVIS | SKJUL

FritidsulykkeVIS | SKJUL